Advocaat arbeidsrecht Rotterdam Zuid

In het geval u als werknemer of werkgever te maken krijgt met een arbeidsgeschil of bijvoorbeeld een ontslag, is het zaak om tijdig een arbeidsrecht advocaat in te schakelen voor advies. Het tijdig inwinnen van juridisch advies over uw arbeidsgeschil kan verdere escalatie voorkomen. Wij willen snel en doeltreffend voor u handelen. Hierdoor weet u precies wat uw arbeidsrechtelijke positie is en wat de beste vervolgstappen zijn. Wanneer het in uw belang is, voeren wij ook juridische procedures of voeren wij namens u verweer. Onze arbeidsrecht advocaten Peter Hanenberg en Stephanie van den Berg adviseren en voeren procedures over onder meer:

– Ontslag

– Ziekteverzuim en verplichtingen bij re-integratie

– Loongeschillen

– Concurrentie- en relatiebedingen

– Verschillende arbeidscontracten

– Cao’s

Onze arbeidsrecht advocaten beschikken ook over ruime en actuele kennis van het sociaal zekerheidsrecht. Voor een juiste behandeling van uw arbeidszaak is het immers belangrijk om te weten wat de gevolgen zullen zijn voor een eventuele uitkering. Hierover kunnen wij u ook adviseren.

Peter Hanenberg

Peter Hanenberg

Sociale zekerheid en arbeid

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Personen en familierecht:

 • Echtscheiding
 • Erkenning, vervangende toestemming, vernietiging
 • Gezag, voogdij
 • Adoptie
 • Boedelverdeling, convenant
 • Ouderschapsplan
 • Partner- en/of kinderalimentatie
 • Vervangende toestemming verhuizing / vakantie
 • Omgang

Strafrecht:

 • Geweldsmisdrijven
 • Vermogensdelicten
 • Drugs
 • Mensenhandel
 • Zeden
 • Terrorisme
 • Witwassen
 • Verkeersmisdrijven
 • Wapens en munitie
 • Economische delicten

Huurrecht:

 • Onderhoud en renovatie
 • Huurbeëindiging / huurbescherming / ontruiming
 • Onderhuur
 • Opleveringsproblemen
 • Huisvestigingsvergunning
 • De huurprijs bij de kantonrechter of bij huurcommissie
 • Inroeping “huurbeding” tegen huurder
 • Sluiting woning  door burgemeester

Jeugdrecht:

 • Ondertoezichtstelling
 • (spoed) uithuisplaatsing
 • Aanwijzing
 • Jeugdstrafrecht

Arbeidsrecht:

 • Ontslag
 • Loongeschillen
 • Toepassing van cao’s
 • Concurrentiebedingen
 • Arbeidsongeschiktheid en re-intergratie
 • Uitzend- en payroll-overeenkomsten

Sociaal zekerheidsrecht:

 • Participatiewet
 • Werkloosheidswet
 • Ziektewet
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wajong-uitkering

Bestuursrecht

Verbintenissenrecht:

 • Consumentenrecht
 • Onrechtmatige daad