Advocaat familierecht Rotterdam Zuid

Bij Op Zuid Advocaten kunt u deskundig worden bijgestaan in iedere zaak op het gebied van het personen- en familierecht. Hieronder vallen niet alleen echtscheidingen, maar ook geschillen met betrekking tot alimentatie of omgang. Daarnaast hebben de advocaten bij Op Zuid Advocaten ruime ervaring met procedures die betrekking hebben op geschillen tussen ouders die beiden met het gezag zijn belast zoals bijvoorbeeld over het geven van toestemming voor een vakantie in het buitenland, het geven van toestemming voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart of geschillen over de inzet van een medische behandelingen voor een minderjarig kind. Ook voor advies over en rechtsbijstand bij verzoeken tot wijziging van het ouderlijk gezag (van gezamenlijk gezag naar eenhoofdig gezag of juist andersom) bent u bij ons aan het juiste adres.

Soms heeft u al eerder advies of bijstand van een advocaat nodig, namelijk wanneer er onduidelijkheid is omtrent de afstamming. Zowel wanneer de moeder van een minderjarige toestemming voor erkenning weigert te geven aan de biologische vader, als wanneer die biologische vader een minderjarige juist niet wil erkennen, zijn er juridische wegen. Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten kunnen u helpen om hierin de juiste weg te kiezen en begeleiden u graag verder in dit proces.

Maar het personen- en familierecht is breder dan geschillen tussen (ex-)partners en tussen ouders. Ook voor zaken omtrent onderbewindstelling, mentorschap of curatele van meerderjarigen kunt u bij Op Zuid Advocaten terecht voor deskundig advies en rechtsbijstand.

Diana Hopmans

Diana Hopmans

Jeugdrecht, personen- en familierecht
Henk Jan van Smaalen

Henk-Jan van Smaalen

Huurrecht, personen- en familierecht

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Personen en familierecht:

 • Echtscheiding
 • Erkenning, vervangende toestemming, vernietiging
 • Gezag, voogdij
 • Adoptie
 • Boedelverdeling, convenant
 • Ouderschapsplan
 • Partner- en/of kinderalimentatie
 • Vervangende toestemming verhuizing / vakantie
 • Omgang

Strafrecht:

 • Geweldsmisdrijven
 • Vermogensdelicten
 • Drugs
 • Mensenhandel
 • Zeden
 • Terrorisme
 • Witwassen
 • Verkeersmisdrijven
 • Wapens en munitie
 • Economische delicten

Huurrecht:

 • Onderhoud en renovatie
 • Huurbeëindiging / huurbescherming / ontruiming
 • Onderhuur
 • Opleveringsproblemen
 • Huisvestigingsvergunning
 • De huurprijs bij de kantonrechter of bij huurcommissie
 • Inroeping “huurbeding” tegen huurder
 • Sluiting woning  door burgemeester

Jeugdrecht:

 • Ondertoezichtstelling
 • (spoed) uithuisplaatsing
 • Aanwijzing
 • Jeugdstrafrecht

Arbeidsrecht:

 • Ontslag
 • Loongeschillen
 • Toepassing van cao’s
 • Concurrentiebedingen
 • Arbeidsongeschiktheid en re-intergratie
 • Uitzend- en payroll-overeenkomsten

Sociaal zekerheidsrecht:

 • Participatiewet
 • Werkloosheidswet
 • Ziektewet
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wajong-uitkering

Bestuursrecht

Verbintenissenrecht:

 • Consumentenrecht
 • Onrechtmatige daad