Advocaat Sociale zekerheid Rotterdam

Sociale zekerheid is de naam voor het stelsel van de overheid om burgers van inkomen of verzorging te voorzien. Onder sociaal zekerheidsrecht valt onder andere:
De Participatiewet (PW) / Wet Werk en Bijstand (WWB)

Wij kunnen u helpen met problemen zoals:

 • Beëindiging, stopzetten of afwijzing van uw aanvraag voor een uitkering
 • Terugvordering van uw uitkering
 • Een opgelegde boete of maatregel
 • Opleggen arbeidsverplichtingen

Neem gratis contact met ons op en wij kijken voor u of we u kunnen bijstaan bijvoorbeeld door middel van het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift. Let u op de bezwaar of beroepstermijn, die meestal zes weken is!

Ook als u problemen hebt op een van de volgende gebieden, dus bijvoorbeeld problemen met het UWV of de SVB, kunt u contact met ons opnemen.

 • Werkloosheidswet (WW);
 • Ziektewet (ZW);
 • Toeslagenwet (TW);
 • Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW).
 • De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA);
 • De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong);
Indien u het niet eens bent met een besluit op één van deze gebieden, adviseren wij u direct contact met ons kantoor op te nemen. U krijgt contact met een advocaat die beoordeelt of een afspraak gemaakt moet worden of geeft u advies. Ons kantoor kan namens u een bezwaar- of beroepschrift indienen.

Peter Hanenberg

Peter Hanenberg

Sociaal Zekerheidsrecht en arbeid
Lia Deiman

Lia Deiman

Sociaal Zekerheidsrecht, WSNP en WVGGZ

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Personen en familierecht:

 • Echtscheiding
 • Erkenning, vervangende toestemming, vernietiging
 • Gezag, voogdij
 • Adoptie
 • Boedelverdeling, convenant
 • Ouderschapsplan
 • Partner- en/of kinderalimentatie
 • Vervangende toestemming verhuizing / vakantie
 • Omgang

Strafrecht:

 • Geweldsmisdrijven
 • Vermogensdelicten
 • Drugs
 • Mensenhandel
 • Zeden
 • Terrorisme
 • Witwassen
 • Verkeersmisdrijven
 • Wapens en munitie
 • Economische delicten

Huurrecht:

 • Onderhoud en renovatie
 • Huurbeëindiging / huurbescherming / ontruiming
 • Onderhuur
 • Opleveringsproblemen
 • Huisvestigingsvergunning
 • De huurprijs bij de kantonrechter of bij huurcommissie
 • Inroeping “huurbeding” tegen huurder
 • Sluiting woning  door burgemeester

Jeugdrecht:

 • Ondertoezichtstelling
 • (spoed) uithuisplaatsing
 • Aanwijzing
 • Jeugdstrafrecht

Arbeidsrecht:

 • Ontslag
 • Loongeschillen
 • Toepassing van cao’s
 • Concurrentiebedingen
 • Arbeidsongeschiktheid en re-intergratie
 • Uitzend- en payroll-overeenkomsten

Sociaal zekerheidsrecht:

 • Participatiewet
 • Werkloosheidswet
 • Ziektewet
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wajong-uitkering

Bestuursrecht

Verbintenissenrecht:

 • Consumentenrecht
 • Onrechtmatige daad