Gezag na erkenning

Gezag na erkenning

Met de huidige wet- en regelgeving hebben beide ouders het gezag als het kind geboren is uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Als een kind geboren wordt buiten een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dan heeft alleen de moeder van het kind gezag...
Indexering alimentatie 2023 bekend

Indexering alimentatie 2023 bekend

Ieder jaar wordt er door de overheid een percentage bepaald waarmee de alimentaties stijgen. Dit wordt indexering van de alimentatie genoemd. De verhoging van de alimentatie is wettelijk verplicht en vastgelegd in artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek. Er zijn...
Vakantie gezaghebbende ouder

Vakantie gezaghebbende ouder

Toestemming voor een vakantie naar het buitenland van de (andere) gezaghebbende ouder.U heeft toestemming van de (andere) ouder met het gezag nodig als u samen met uw kind(eren) op vakantie wil naar het buitenland. Als u zonder toestemming van de (andere) ouder met...