Onjuiste meterstanden

door | 10-10-22 | Consumentenrecht

Onjuiste meterstanden

Hoge jaar- of eindafrekening energie door onjuiste meterstanden bij een niet slimme meter

Ieder jaar ontvangt u van uw energieleverancier een jaarafrekening. Indien u overstapt van energieleverancier of verhuist ontvangt u een zogeheten eindafrekening. 

Maar wat als u een onterecht hoge jaar- of eindafrekening van uw energieleverancier krijgt waarbij uit is gegaan van onjuiste meterstanden? Deze situatie kan ontstaan doordat uw energieleverancier uit is gegaan van jarenlange geschatte meterstanden, zonder tussentijds de werkelijke stand te hebben opgenomen. De regionale netbeheerder is op basis van artikel 5.2.2.1 sub a Informatiecode Elektriciteit en Gas verplicht om eens in de drie jaar de meterstanden op te nemen. 

Als u van mening bent dat u onterecht een te hoge jaar- of eindafrekening ontvangen hebt,dan is het allereerst belangrijk dat u dit bij uw energieleverancier kenbaar maakt. Dit kunt u doen door alsnog uw actuele meterstanden door te geven aan de energieleverancier met het verzoek om de eindafrekening te corrigeren. Als uw energieleverancier niet met een gecorrigeerde jaar- of eindafrekening komt, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 

Als uw bezwaarschrift ook niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Energie & Water. Voor deze procedure kunt u de hulp van een advocaat inschakelen. Wilt u meer weten over dit onderwerp of hebt u te maken met een geschil met uw energieleverancier over uw jaar- of eindafrekening? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel naar 010-4295377.

Let op: indien u een betalingsregeling met uw energieleverancier treft, dan erkent u in beginsel juridisch de vordering. Met andere woorden: met het treffen van een betalingsregeling voor de eindafrekening erkent u de hoogte van het bedrag. Het is niet raadzaam om een betalingsregeling te treffen als u het oneens bent met de hoogte van de eindafrekening. 

Ook is het van belang om in gedachte te houden dat een eventuele naheffing niet geschiedt niet op de laatste verhoogde tarieven. Bij een naheffing over 2021 mogen de prijzen van 2022 niet gehanteerd worden.

Pejman Bahreman

Pejman Bahreman

Strafrecht, bestuursrecht, consumentenrecht en onrechtmatige daad

Pejman is een enthousiaste en gedreven advocaat die zich inleeft en stevig inzet voor de belangen van de cliënt. Hij krijgt energie van het aanpakken van complexe zaken en die te vertalen naar heldere feiten. Mede door zijn ervaring en tomeloze inzet is hij goed in staat de belangen van cliënten te analyseren en te verdedigen. Pejman behandelt zaken op het gebied van strafrecht en bestuursrecht.