Gezag na erkenning

door | 05-12-22 | Familierecht

Gezag na erkenning

Met de huidige wet- en regelgeving hebben beide ouders het gezag als het kind geboren is uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Als een kind geboren wordt buiten een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dan heeft alleen de moeder van het kind gezag en moet het gezag door de andere ouder aangevraagd worden.

Wat houdt het gezag nu eigenlijk in? Het gezag gaat over de juridische verantwoordelijkheid en zeggenschap over de verzorging en opvoeding van een kind. Een gezaghebbende ouder mag in geval van gezamenlijk gezag meebeslissen over medische behandelingen, de woonplaats of schoolkeuze van een kind. De gezaghebbende ouder(s) is/zijn de wettelijke vertegenwoordiger(s) van een kind.

Per 1 januari 2023 komt er verandering in de huidige wetgeving omtrent het gezag. Per 1 januari 2023 wordt artikel 1:251b BW gewijzigd waardoor degene die het kind erkent door de erkenning ook samen met de moeder het gezag uitoefent. Als u een kind, als ongehuwde of niet-geregistreerde partner, erkent dan krijgt u dus vanaf 1 januari 2023 automatisch het gezag. 

Als u het kind voor 1 januari 2023 erkend heeft, dan krijgt u niet automatisch het gezamenlijk gezag. Ook niet indien het kind na 1 januari 2023 geboren wordt. Het gezamenlijk gezag zal dan alsnog aangevraagd moeten worden. Met andere woorden: de wetgeving geldt voor ouders die de erkenning hebben geregeld na 1 januari 2023.

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat ongetrouwde ouders of ouders zonder een geregistreerd partnerschap net zo goed beschermd worden als getrouwde ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap. Daarbij is ook in acht genomen dat het in het belang van het kind is dat het gezag goed geregeld wordt. Tot slot sluit de nieuwe wetgeving aan bij de maatschappelijke realiteit.

Ook als ouders geen gezamenlijk gezag willen dan kan dit aangegeven worden bij de erkenning van het kind bij de gemeente.

Er zijn uitzonderingen op de nieuwe wetgeving. De nieuwe wetgeving geldt bijvoorbeeld niet indien ouders niet gezamenlijk tot erkenning over zijn gegaan, maar erkenning tot stand is gekomen met vervangende toestemming van de rechtbank. Ook geldt de nieuwe wetgeving niet in gevallen waarin de aanvrager van het gezag onder curatele staat of een geestelijke stoornis heeft waardoor het gezag niet uitgeoefend kan worden. 

Heeft u vragen over de nieuwe wetgeving met betrekking tot het gezag? Neem dan contact met ons op per mail via info@opzuidadvocaten.nl of bel naar 010-4295377.

Diana Hopmans

Jeugdrecht, personen- en familierecht

Diana is zeer gedreven als het gaat om zaken waar jeugdigen bij betrokken zijn. Voorafgaande aan haar rechtenstudie volgde zij de opleiding Jeugdwelzijnswerk. Naast jeugdrecht is zij gespecialiseerd in personen- en familierecht. Zij is tevens mediator.