Indexering alimentatie 2022 bekend

door | 02-12-21 | Familierecht

Indexering alimentatie 2022 bekend

Ieder jaar wordt er door de overheid een percentage bepaald waarmee de alimentaties stijgen. Dit wordt indexering van de alimentatie genoemd. De verhoging van de alimentatie is wettelijk verplicht en vastgelegd in artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek. Er zijn echter situaties waarbij de indexering van de alimentatie uitgesloten is. Partijen kunnen afspreken geen indexering toe te passen, maar dat moet dan wel zwart op wit staan. 

In 2020 was het percentage waarmee de alimentatie steeg 2,5% en in 2021 3,0%. Vanaf 1 januari 2022 worden de alimentaties verhoogd met 1,9%. Dit houdt in dat alimentatieplichtigen per 1 januari meer gaan betalen. De verhoging van 1,9% dient bij het huidige alimentatiebedrag opgeteld te worden. 

Het is belangrijk om te weten dat de indexering niet automatisch toegepast wordt op het bedrag dat aan alimentatie betaald wordt. Het is aan de alimentatieplichtige om de procentuele wijziging zelf toe te passen. Indien u de alimentatieplichtige bent, dient u aan de hand van de procentuele stijging een berekening te maken en per 1 januari 2022 een juist bedrag aan alimentatie te voldoen aan de alimentatiegerechtigde.

Indien u de alimentatiegerechtigde bent en opmerkt dat er bij de betaling van de alimentatie in januari geen indexering heeft plaatsgevonden, dan kunt u de alimentatieplichtige hier van op de hoogte stellen. 

Als de indexering ten onrechte in eerdere jaren niet is toegepast kan de alimentatiegerechtigde alsnog met terugwerkende kracht van vijf jaren het niet ontvangen bedrag vorderen.

Heeft u vragen over de alimentatie? Neem dan contact met ons op per mail via info@opzuidadvocaten.nl of bel naar 010-4295377.

Diana Hopmans

Jeugdrecht, personen- en familierecht

Diana is zeer gedreven als het gaat om zaken waar jeugdigen bij betrokken zijn. Voorafgaande aan haar rechtenstudie volgde zij de opleiding Jeugdwelzijnswerk. Naast jeugdrecht is zij gespecialiseerd in personen- en familierecht. Zij is tevens mediator.