Vakantie gezaghebbende ouder

door | 03-05-22 | Familierecht

Vakantie gezaghebbende ouder

Toestemming voor een vakantie naar het buitenland van de (andere) gezaghebbende ouder.

U heeft toestemming van de (andere) ouder met het gezag nodig als u samen met uw kind(eren) op vakantie wil naar het buitenland. Als u zonder toestemming van de (andere) ouder met het gezag besluit met uw kind(eren) naar het buitenland te gaan, kan er sprake zijn van internationale kinderontvoering. Het is dan ook van belang dat u op tijd geregeld hebt dat er een toestemmingsverklaring is. Een dergelijke verklaring is onder andere te downloaden op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland

Het kan dat de (andere) gezaghebbende ouder u geen toestemming wil verlenen om met uw kind(eren) naar het buitenland te gaan. U kunt de rechter dan verzoeken om vervangende toestemming te geven; de toestemming van de rechter vervangt dan de benodigde toestemming van de (andere) gezaghebbende ouder. De advocaat zal namens u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.  De andere ouder of belanghebbende(n) krijgen vervolgens de mogelijkheid om te reageren op het verzoek. Nadat de verweertermijn is verlopen zal de rechtbank alle betrokkenen oproepen voor de zitting. Enkele weken na de zitting volgt de beschikking.
Om te voorkomen dat de beschikking niet tijdig afgegeven wordt voor uw geplande reis naar het buitenland, is het van belang dat het verzoek tijdig ingediend wordt. Wacht hier dus niet te lang mee als duidelijk is geworden dat de (andere) gezaghebbende ouder niet bereid is een toestemmingsverklaring te ondertekenen.  

Als u vlak voor de vakantie pas hoort dat de andere ouder toestemming weigert  en er dus sprake is van een spoedeisend belang  kan de advocaat  een kort geding procedure opstarten. Dan verloopt de procedure sneller. 

Heeft u vragen over de vervangende toestemming? Neem dan contact met ons op per mail via info@opzuidadvocaten.nl of bel naar 010-4295377.

Diana Hopmans

Jeugdrecht, personen- en familierecht

Diana is zeer gedreven als het gaat om zaken waar jeugdigen bij betrokken zijn. Voorafgaande aan haar rechtenstudie volgde zij de opleiding Jeugdwelzijnswerk. Naast jeugdrecht is zij gespecialiseerd in personen- en familierecht. Zij is tevens mediator.