Huurrechtadvocaat Rotterdam Zuid

Voor de huurder

Wilt u uw verhuurder zo ver krijgen dat hij onderhoud aan uw woning of bedrijfspand pleegt? Bent u gedagvaard in verband met een huurachterstand? Of hebt u juist geld tegoed omdat de Huurcommissie de huur heeft verlaagd en betaalt uw verhuurder u niet? Verlangt de verhuurder dat u meewerkt aan een renovatie? Heeft u hier mee te maken of heeft u een ander probleem met uw huurhuis of gehuurde bedrijfsruimte? Neem dan contact met ons op.

Voor de verhuurder

Wilt u de huur beëindigen en wilt u weten of uw huurder huurbescherming heeft? Veroorzaakt uw huurder overlast? Wordt de huur niet betaald? Wordt uw pand door de Burgemeester gesloten? Wilt u advies over een huurcontract of dat laten opstellen? Of heeft u een ander probleem met de door u verhuurde woning of bedrijfsruimte? Neem dan contact met ons op.

Contact Huurrecht Advocaat Rotterdam Zuid

Heeft u een probleem op het gebied van huur? Neem dan contact op met Op Zuid Advocaten. Wij bespreken met u het gerezen probleem en adviseren u. Als advies alleen niet voldoende is dan bepalen wij samen met u een juiste strategie voor de aanpak van het probleem. Ongeacht welk huurrechtelijk probleem u hebt, u kunt bij Op Zuid Advocaten rekenen op deskundige rechtsbijstand.

De Huurrecht Advocaten

Uw huurzaak wordt behandeld door Carlo Welten of Henk-Jan van Smaalen. Zij hebben allebei meer dan 20 jaar ervaring in huurzaken en zijn beiden bij de Raad voor Rechtsbijstand geregistreerd als specialist huurrecht. Zij zorgen ervoor dat zij steeds zo volledig mogelijk op de hoogte zijn van ontwikkelingen in het huurrecht om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Carlo Welten

Carlo Welten

Strafrecht, huurrecht, jeugdrecht en schuldsaneringen
Henk Jan van Smaalen

Henk-Jan van Smaalen

Huurrecht, personen- en familierecht

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Personen en familierecht:

 • Echtscheiding
 • Erkenning, vervangende toestemming, vernietiging
 • Gezag, voogdij
 • Adoptie
 • Boedelverdeling, convenant
 • Ouderschapsplan
 • Partner- en/of kinderalimentatie
 • Vervangende toestemming verhuizing / vakantie
 • Omgang

Strafrecht:

 • Geweldsmisdrijven
 • Vermogensdelicten
 • Drugs
 • Mensenhandel
 • Zeden
 • Terrorisme
 • Witwassen
 • Verkeersmisdrijven
 • Wapens en munitie
 • Economische delicten

Huurrecht:

 • Onderhoud en renovatie
 • Huurbeëindiging / huurbescherming / ontruiming
 • Onderhuur
 • Opleveringsproblemen
 • Huisvestigingsvergunning
 • De huurprijs bij de kantonrechter of bij huurcommissie
 • Inroeping “huurbeding” tegen huurder
 • Sluiting woning  door burgemeester

Jeugdrecht:

 • Ondertoezichtstelling
 • (spoed) uithuisplaatsing
 • Aanwijzing
 • Jeugdstrafrecht

Arbeidsrecht:

 • Ontslag
 • Loongeschillen
 • Toepassing van cao’s
 • Concurrentiebedingen
 • Arbeidsongeschiktheid en re-intergratie
 • Uitzend- en payroll-overeenkomsten

Sociaal zekerheidsrecht:

 • Participatiewet
 • Werkloosheidswet
 • Ziektewet
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wajong-uitkering

Bestuursrecht

Verbintenissenrecht:

 • Consumentenrecht
 • Onrechtmatige daad