Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Eén van de maatregelen is de Tozo. De regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers (zowel ZZP’ers als zelfstandigen met personeel) met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. De regeling wordt door de gemeentes uitgevoerd en geldt voor de periode maart, april en mei 2020. De aanvraag kan bij de gemeente waar u woonachtig bent worden ingediend tot en met 31 mei 2020. De aanvraag kan gedaan worden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. 

Om voor de regeling in  aanmerking te komen moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

-de zelfstandige is woonachtig in Nederland;
-het bedrijf is in Nederland gevestigd (of de hoofdzakelijke werkzaamheden);
-bedrijfsmatig actief zijn en ingeschreven zijn bij de KvK voor 17 maart 2020;
-de zelfstandige moet voldoen aan het urencriterium (1225 uur per jaar, ongeveer 24 uur per week). 

Ondersteuning op grond van de Tozo kan aangevraagd worden in de vorm van een bijstandsuitkering voor levensonderhoud én in de vorm van een bedrijfskrediet.
-aanvullende uitkering voor levensonderhoud: het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot het sociale minimum dat op de zelfstandige van toepassing is (maximaal € 1500,00 netto voor gehuwden en maximaal € 1050,00 voor alleenstaanden vanaf 21 jaar). De zelfstandige moet naar waarheid verklaren dat het inkomen naar verwachting in de periode van de ondersteuning minder zal bedragen dan het van toepassing zijnde sociale minimum als gevolg van de coronacrisis. De zelfstandige moet tussentijdse wijzigingen zelf doorgeven en de gemeente controleert achteraf of u recht had op de ondersteuning;
-lening voor bedrijfskapitaal: de zelfstandige kan een lening aanvragen voor maximaal € 10157,00 tegen een rente van 2%. De lening heeft een looptijd van drie jaar en voor 1 januari 2021 hoeft er niet afgelost te worden. De zelfstandige moet naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. 

De kostendelersnorm wordt voor deze regeling buiten beschouwing gelaten. Verder geldt niet de eis van levensvatbaarheid van het bedrijf, is er geen vermogenstoets en ook  geen toets op het inkomen van  de partner. 

De tegemoetkoming op grond van Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren wordt voor de Tozo buiten beschouwing gelaten. 

Als u vragen heeft over de noodmaatregelen, neemt u dan contact op met ons kantoor.