Werknemers ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

door | 30-03-20 | Arbeidsongeschiktheid en re-intergratie, Ontslag

Werknemers ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Heeft u werknemers ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en aan hen een transitievergoeding betaald? Let op: wellicht heeft u recht op compensatie!

De compensatieregeling transitievergoeding langdurig zieken treedt op 1 april 2020 in werking. Vanaf dat moment mag u de betaalde transitievergoeding (gedeeltelijk) terugvragen bij het UWV. Dit kan ook met terugwerkende kracht ten aanzien van dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek;
  • U betaalde de werknemer een transitievergoeding.
  • Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij de aanvraag, neem dan contact op met ons kantoor.

Stephanie van den Berg

Sociale zekerheid en arbeid

Stephanie is werkzaam als advocaat en behandelt zaken op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zij staat werknemers bij in arbeidsconflicten en voert daarnaast procedures over uitkeringen.