Werknemers ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

door | 30-03-20 | Arbeidsongeschiktheid en re-intergratie, Ontslag

Werknemers ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Heeft u werknemers ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en aan hen een transitievergoeding betaald? Let op: wellicht heeft u recht op compensatie!

De compensatieregeling transitievergoeding langdurig zieken treedt op 1 april 2020 in werking. Vanaf dat moment mag u de betaalde transitievergoeding (gedeeltelijk) terugvragen bij het UWV. Dit kan ook met terugwerkende kracht ten aanzien van dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek;
  • U betaalde de werknemer een transitievergoeding.
  • Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij de aanvraag, neem dan contact op met ons kantoor.

Peter Hanenberg

Sociale zekerheid en arbeid

Peter richt zich al die jaren op arbeids- en sociale zekerheidszaken. Sinds 2018 is hij Deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam.